IKASI KOOPERATZEN-KOOPERATUZ IKASI IK-KI

Talde kooperatiboetan taldekide bakoitzari rol bat egokitzen zaio eta horrekin batera eginbeharrekoak zehazten zaizkio. Hau da, taldekide bakoitzak kargu bat euki behar du, beraz, gutxienez lau rol egoten dira.

Karguak rotatiboak dira, hau da, kide guztiek rol guztiak bete behar dituzte. Gainera, kide bakoitzaren lana aldizka berrikusten da eta egin beharrekoen aldaketak eta zuzenketak egiten dira. Horrez gain, ikasleek elkarri esijitzen diote lana modu arduratsu batean egitea. Horrek garrantzi handia du, taldearen funtzionamenduan eta arrakastan eragina duelako.

 

IKASI KOOPERATZEN-KOOPERATUZ IKASI-1

                                                            

IKASI KOOPERATZEN-KOOPERATUZ IKASI-2

                                                                 
              

IKASI KOOPERATZEN-KOOPERATUZ IKASI-3